Integritetspolicy


Webbshopen hos Maulau behandlar personuppgifter som tillhandahålls av kunden för att uppfylla och dessutom bekräfta villkoren för att behandla elektroniska order och leveranser och för den nödvändiga kommunikationen under en lagstadgad period.


Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från kunden och samlas genom kontraktet för att köpa och uppfylla den elektroniska order som skapats i webbshopen hos Maulau.
Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för Kunden som är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullföljas.
Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för frakt och redovisning och för nödvändig kommunikation mellan de avtalsslutande parterna under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras och kommer inte att överföras till andra länder.

Syftet med databehandling

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter hos kunden för följande ändamål:

1. Registrering på hemsidan i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i GDPR.

2. För uppfyllande av den elektroniska beställning som skapats av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer).

3. Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan Kund och Personuppgiftsansvarig.

4. Personuppgifter är nödvändiga för att kontrakt ska kunna upphandlas. Kontrakt kan inte ingås utan personuppgifter.


Mottagare och personuppgiftsansvarig av personuppgifter

Tredje part som behandlar personuppgifter hos Kunden är underleverantörer av Personuppgiftsansvarig. Tjänsterna hos dessa underleverantörer är oumbärliga för att kontraktet ska kunna genomföras, för att köpa och bearbeta den elektroniska ordern mellan Personuppgiftsansvarig och Kund.

Underleverantörerna av Personuppgiftsansvarig är:

  • Webnode AG (e-shop system)
  • Fraktbolag
  • Google Analytics (webbplatsanalys)

Kundens rättigheter

I enlighet med förordningen har kunden följande rättigheter:

1. rätten till tillgång till personuppgifter

2. rätten till rättelse av personuppgifter

3. rätten att radera personuppgifter

4. rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter

5. rätten till dataöverförbarhet

6. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post skickat till jennifer@maulau.com

7. rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen

Säkerhet för personuppgifter

Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.

Slutbestämmelser

Genom att placera en elektronisk order på webbplatsen www.maulau.com bekräftar Kunden att den blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet.
Kunden accepterar dessa regler genom att kryssa i kryssrutan i order inköpsformulär.
Personuppgiftsansvarig kan också när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version måste publiceras på hemsidan.

Reglerna träder i kraft den 8/3-2021